Caută după:

POLITICA DE COOKIES

ȘI DE SECURITATE A DATELOR

Operator: SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

 

POLITICA DE COOKIES

ȘI DE SECURITATE A DATELOR

Variantă actualizată la 15.10.2022

 

 

OPERATORUL

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele de identificare ale Operatorului sunt următoarele:

Nume: SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L.

Adresa: Str. Armenească nr. 23, cam 14, Sector 2, București

Telefon: +40 212 550 337

Web: www.mkdev.ro

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Folosim Cookies într-un mod legitim și legal, fără a încălca drepturile și libertățile utilizatorilor, cu respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018 precum și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor, Directiva 2002/58/CE privind securitatea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

CE ESTE UN COOKIE ȘI CARE ESTE ROLUL SĂU

Un Cookie este un mic fișier neexecutabil. Acest fișier este format din cifre și litere, nu este un program software care rulează în terminal/calculator, nu conține viruși sau spyware. Acesta nu poate accesa/citi informații de pe HD-ul utilizatorului.

El va fi întâlnit și sub denumiri precum „Browser Cookie” sau „Internet Cookie”.

Prin plasarea de cookie în terminalul unui utilizator, se păstrează informații ce permit site-ului să recunoască un anumit browser. Serverul va recunoaște astfel browserul atâta vreme care cookie-ul va fi activ (până la ștergere sau expirarea valabilității).

Cookies reprezintă instrumente legale și utile pe care un operator le folosește pentru:

 • a asigura funcționalitatea normală a site-ului său;
 • pentru analiza eficientă a designului;
 • pentru a crea statistici și profiluri anonime privind comportamentul utilizatorilor pe site;
 • pentru a asigura diferite funcționalități și personalizarea anumitor setări ale site-ului precum:
 • logarea pe site și reținerea datelor de logare pentru susținerea experienței viitoare a utilizatorilor;
 • limba în care este accesat și vizualizat site-ul;
 • funcționalități ale aplicațiilor multimedia (sau similare) din alte site-uri să ruleze pe site, pentru a îmbunătăți și a da valoare experienței pe site;
 • asigurarea securității de online banking;
 • păstrarea unui utilizator logat în contul său din site (sau de e-mail);
 • opțiunea de setare a monedei de exprimare a unor prețuri/onorarii/tarife.
 • pentru eficientizarea publicității efectuate pe site sau prin intermediul unor terți;
 • pentru verificarea identității utilizatorilor angajați în tranzacții online ori pentru a asigura securitatea site-ului și a tranzacțiilor.

ATENȚIE LA CE COOKIES DEZACTIVAȚI

Cum am arătat, Cookies sunt părți importante pentru ca navigarea pe internet să se desfășoare în bune condiții, utilizând tehnologia de care dispunem în această perioadă.

Avem obligația legală de a informa utilizatorii asupra cookies folosite, pentru că aceste plasări de cookies reprezintă prelucrări de date cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă seta preferințe privind utilizarea de cookies pe site-ul nostru, iar noi vă respectăm aceste drepturi.

Având în vedere funcțiile și rolul îndeplinit de aceste cookies, este necesar să fiți foarte atenți când dezactivați cookies și să o faceți doar după ce ați înțeles pe deplin rolul lor.

Există site-uri care nu vor mai funcționa corect sau complet dacă dezactivați/respingeți toate cookies folosite.

Trebuie să vă informăm că prin dezactivarea cookies nu înseamnă neapărat că „veți scăpa de publicitate” ci doar că utilizatorul nu va mai primi publicitate relevantă, adică publicitate bazată pe preferințele și interesele sale, ce ar fi putut fi evidențiată cu ajutorul datelor culese de cookies din comportamentul de navigare al utilizatorului.

 

„THIRD PARTY COOKIES”- COOKIE-URILE PLASATE DE TERȚE PĂRȚI

Unele funcționalități sau secțiuni ale unui site pot exista pe site datorită furnizării lor de terți (terțe părți). Acestea pot plasa cookies prin intermediul unui alt site, pentru că acestea nu sunt transmise de proprietarul respectivului site. Exemple de third party cookies: Facebook, Twitter, LinkedIn etc.

Pe anumite pagini, terții își pot seta seturi de cookies anonime, ce au ca scop monitorizarea unei aplicații anume, pentru a o particulariza ulterior sau pentru a-i urmări performanțele, potrivit datelor colectate anonim. Site-ul pe care sunt plasate aceste cookies nu poate accesa acest tip de cookies, pentru ca ele nu aparțin site-ului, ci terței părți, așa cum nici o terță parte nu are acces la cookies ale site-ului de referință.

Astfel, atunci când accesezi butoanele din site pentru rețeaua de socializare asociată, îți vor fi prelucrate cookies de respectiva rețea de socializare și nu de site-ul din care ai făcut click pe butonul rețelei de socializare; la fel se întâmplă și atunci când este distribuit conținut de pe site, pe rețele de socializare, nu site-ul vă prelucrează cookies, ci rețeaua de socializare pe care a fost distribuit conținutul.

 

PENTRU CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE COOKIES

Perioada de valabilitate a unui cookie depinde de scopul pentru care este folosit acel cookie.

Există cookies persistente care sunt reținute în site și sunt folosite la fiecare accesare a site-ului de către utilizatorul respectiv. Acestea pot fi setate la o perioadă de valabilitate determinată.

Există cookies valabile per sesiune, ceea ce înseamnă că după ce utilizatorul părăsește site-ul, acestea nu mai sunt reținute.

În ceea ce privește valabilitatea cookies folosite de site-ul nostru, aceasta poate fi verificată în secțiunea dedicată informării asupra tipurilor de cookies folosite, cu toate detaliile și informațiile aferente.

 

CONSIMȚĂMANTUL. DREPTUL DE OPOZIȚIE. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Nu urmărim în mod implicit experiența de navigare a utilizatorilor pe site.

Vă puteți seta, de asemenea, preferințele „Do not track”.

În funcție de browserul pe care îl folosiți, această funcție este disponibilă.

Dacă folosiți Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, puteți seta această opțiune.

Această opțiune o puteți seta și în situația în care doriți ca site-urile să nu mai urmărească activitatea, inclusiv în situația în care inițial v-ați exprimat consimțământul. Acesta este un mod de a vă retrage consimțământul.

În situația în care doriți să vă retrageți consimțământul, este necesar să mergeți în setările browserului și să ștergeți istoricul de navigare al browserului. Operațiunea va șterge modulele cookies pentru toate site-urile vizitate.

Dacă însă doriți ca modulele cookies să fie șterse doar pentru un anumit site (retragerea consimțământului asupra prelucrării) este necesar să mergeți în setările de confidențialitate ale browser ului „All cookies and site data” (Toate cookies și datele site-ului) și să ștergeți toate cookies aferente acelui site.

 

CE TIP DE COOKIES PRELUCREAZĂ SITE-UL NOSTRU

Acest site folosește Cookies numai pentru a asigura funcționalitatea site-ului, pentru a asigura diferite optimizări ale site-ului și pentru ca interacțiunea pe acest site sa fie una benefică.

Iată mai jos o descrierea completă a Cookies folosite pe acest site:

Cookies Necesare      

NUME COOKIE

DESCRIEREA SCOPULUI

TIP

VALABIL

hs

Asigură securitatea navigării vizitatorilor prin prevenirea falsificării cererilor intre site-uri. Acest cookie este esențial pentru securitatea site-ului și a vizitatorului.

HTTP

/sesiune

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE SECURITATE

            ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITĂȚII PRELUCRĂRILOR

Păstrăm datele în siguranță și avem implementate o serie de măsuri pentru securizarea prelucrărilor.

Site-ul este securizat prin SSL, ce reprezintă un standard de securitate (Secure Sockets Layer) dezvoltat de Netscape, cunoscut și sub numele HTTPS. Certificatul SSL securizează schimbul de informații, criptând informațiile astfel încât acestea să nu poată fi decriptate decât de serverul căruia îi sunt adresate. Asigură garanția siguranței informațiilor pe parcursul traseului, întrucât astfel informațiile nu vor putea fi modificate sau furate.

Tehnologia protocoalelor SSL este menită să asigure o securitate adecvată a conexiunii și să garanteze că terțe părți nu pot intercepta informația pentru a o prelucra ulterior neautorizat.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a luat măsuri ca toate rapoartele generate în site să fie prelucrate de persoane autorizate și calificate prin servicii interne și/sau externalizate, astfel încât sa fie redus la minim riscul de pierdere, furt, uz neautorizat a datelor, accesul fiind astfel restricționat.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a luat măsuri de limitare a prelucrărilor, în scopul evitării stocării datelor pentru o perioadă mai lungă decât este necesară în vederea transmiterii informației sau de realizare a scopului stabilit inițial, în sensul pct. 21 din considerentele Directivei (CE) e-Privacy.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a luat măsuri în vederea evitării accesului neautorizat la date, în sensul prevederilor punctului (21) din considerentele Directivei (CE) e-Privacy.

 

SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. a implementat măsuri pentru a minimiza prelucrările de date cu caracter personal, iar, acolo unde a fost posibil, datele cu caracter personal au fost anonimizate, pentru a limita prelucrarea.

Ca metodă de reducere la minim a datelor prelucrate, nu colectăm IP-ul. IP-ul va fi mascat/anonimizat, astfel încât SANO TOURING EXPERIENCE S.R.L. să nu poată avea acces la acesta. Mascarea IP-ului face imposibilă identificarea unui vizitator/persoane/utilizator.

În unele situații se prelucrează și IP-ul dvs. Astfel cum reiese din politica Google, adresa de IP este prelucrată pentru o perioada scurtă de timp de timp și este geocodată (transformată) în zone în care utilizatorul are acces.

În situația utilizării tehnologiilor unor terțe părți, nu avem acces la adresa dvs. de IP. Asocierea datelor agregate nu se poate face din interiorul unor platforme terțe, cu datele colectate în mod direct prin intermediul serverului.

În privința securității și siguranței folosirii de cookies, este necesar să știți că aceste fișiere „plain text” nu sunt viruși și nu pot conține viruși. Nefiind alcătuite din coduri, nu pot fi executate sau rulate automat de sistemul de operare, astfel că nu se pot duplica sau replica în alte rețele pentru a se replica din nou.

Cookies ar putea fi însă folosite ca o formă de Spyware, deoarece stochează istoricul și preferințele de navigare ale persoanelor/utilizatorilor. De obicei, browserele au integrate setări care furnizează diferite trepte de acceptare de cookies sau valabilitate ori chiar ștergere automată a acestora în unele cazuri.

Mai jos regăsiți o serie de recomandări accesibile, pentru sporirea securității navigării pe internet și prevenirea accesului neautorizat la date.

 

Recomandări de creștere a securității pentru utilizatori

 • accesați internetul doar folosind rețele WI-FI securizate;
 • instalați aplicații antispyware; atenție însă, acestea trebuie sa fie actualizate constant;
 • setați browserul potrivit nivelului de securitate al utilizării cookies acceptat de dvs. sau setați ștergerea cookies imediat că ați închis sesiunea de navigare, în situația în care doriți ca acestea să nu fie menținute;
 • actualizați periodic browserul pentru a nu permite atacatorilor să exploateze vulnerabilitățile versiunilor mai vechi ale browserelor;
 • nu accesați site-uri ce nu prezintă încredere.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

În situația în care aveți nevoie de informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteți solicita pe adresa de e-mail mkdev@mkdev.ro.

Sari la conținut